Saturday, March 26, 2005

Denne nettsiden inneholder mailene til og fra Dagbladet i 2004, etter Dagbladets intervju med Hegge.


TIL DAGBLADET 23/9-04:


Dagbladet Debatt

Vi ønsker følgende replikk på ca. 1700 tegn med
mellomrom trykket på Dagbladets debattside:

Skamløst
Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen

I et intervju i Dagbladet Magasinet 11/9 sa
Aftenpostens Per Egil Hegge om Johan Galtung: "En
ting er at han ljuger om seg sjøl. At han ljuger om
meg, er noe annet."

Dagbladet refererte fra en kommentar av Hegge i
Aftenposten 2/10-02. Poenget, som bare delvis kom
fram i Dagbladet og Hegges kommentar, var: I en
anekdote i et Dagblad-intervju i 2001, burde Galtung
ha markert at deltakerne på en konferanse han hadde
deltatt på, var tidligere, ikke sittende,
utenriksministere.

Men: Også Hegge-kommentarens bilde av konferansen var
misvisende. Hegge beskriver konferansen som et
”pensjonisttreff”, hvor "Ballets stjerne [..] var
utenriksminister i Sovjetunions tre siste måneder”, og
"nå pensjonist i Sverige". I den grad russeren var
"stjernen", var vel årsaken at Sovjetunionens
oppløsning var konferansens tema (noe Hegge ikke
nevner), ikke at han var den mest ”fornemme” (slik
Hegge gir inntrykk av). Konferansens mest kjente
deltaker var fredsprisvinner F. W. de Klerk. Alle
eller nesten alle deltakerne var yrkesaktive, med
titler fra f.eks. “President of the EU Council of
Ministers” og ”President, International Crisis Group”,
til f.eks. parlamentsmedlem.

Hegges kommentar var et sjikanøst angrep på Galtung
for uetterrettelighet. Men: Den var selv et
paradeeksempel på uetterrettelighet. Den inneholdt ni
nevneverdige feil eller forvrengninger! Fire av disse
ni sammenfattet vi i et innlegg i Aftenposten
11/12-02. Men at det var fem til, om andre tema (bl.a.
denne konferansen), kom ikke fram. Aftenposten hadde
strøket en henvisning til en nettside om de ni
(www.innlegg.blogspot.com).

Hegge ikke bare sjikanerer Galtung, men er også
skamløs.

(Replikken slutt)

Aftenposten strøk altså den ovennevnte henvisningen.
I et svar til oss etterpå, skrev avisa: "I
Aftenposten følger vi den linje at henvisninger til
egne og andres nettsteder som regel fjernes fra
artiklene. Årsakene er flere, blant annet ville det
være uråd for oss å kontrollere alt det kunne henvises
til i våre spalter. Unntak gjøres bare i særskilte
tilfelle." Vi forsøkte, til dels sterkt forsinket, å
få et kort innlegg inn i hhv. Aftenposten, Dagbladet
og Klassekampen om denne utstrykningen, men lyktes
ikke.

Vi håper Dagbladet vil trykke vår replikk:

- Hegge har nå fortalt konferanse-historien i store
oppslag i både Klassekampen (18/3-02), Aftenposten
(2/10-02) og Dagbladet (9/11-04). Oss bekjent er vi
de eneste som har kommentert Hegges versjon. Pga.
Aftenpostens utstrykning er denne kommentaren ennå
ikke offentliggjort.

- Hovedpoenget i replikken er ikke Hegges fordreide
beskrivelse av konferansen, men den gjennomgående
uetterretteligheten i hans kommentar. Dette var også
hovedpoenget i vårt Aftenposten-innlegg, men det ble
altså strøket. Når Dagbladet nå bringer denne
kommentaren fram i lyset igjen, bør dette poenget bli
offentliggjort - ikke minst i betraktning av i hvilket
omfang Hegge har fått presentere sine poenger.

Kanskje er parentesen med linken et problem, jfr.
Aftenposten-begrunnelsen ovenfor. F.eks. følgende
løsning er helt ok for oss: Dagbladet kan kopiere
innholdet på vår nettside,
http://www.innlegg.blogspot.com/, til en nettside
Dagbladet har kontroll over, og erstatte vår link med
Dagbladets link.

Vi håper dere ikke stryker ut linken. Med unntak av
parentesen med linken, ber vi om å bli kontaktet før
noe eventuelt strykes.

Om oss ønsker vi helst trykt bare navnene.

Kontaktperson:
Stig Riise Pettersen
Tysværgata 13C
5521 Haugesund
924 19 557

Vennlig hilsen
Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen


FRA DAGBLADET 23/9-04:


Takk for tilsendt artikkel, som vil bli vurdert så raskt som mulig med beskjed om den trykkes. Dagbladet mottar hver uke flere hundre debattinnlegg. Debattinnlegg honoreres normalt ikke. Dagbladet betinger seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Avisa tar ikke ansvar for innsendt materiale som ikke er bestilt. Manuskript og bilder returneres bare etter avtale.
De debattartikler vi trykker, betinger Dagbladet seg rett til å lagre og utgi også i elektronisk form, herunder å legge stoffet inn i et elektronisk arkiv, og gjøre det tilgjengelig gjennom Dagbladets internettutgave.

Med vennlig hilsen

Dagbladets debattseksjon


FRA DAGBLADET 30/9-04:


Mange takk for artikkel.
Vi mottar hver dag opp mot 100 debattinnlegg - og må gjøre et lite utvalg. Dessverre fant vi ikke plass til ditt bidrag.

Med vennlig hilsen
Dagbladet debattseksjonen


TIL DAGBLADET 4/10-04:


Kort og godt

Her er et innlegg til Dagbladets Kort og godt:


Hegges feil om Galtung

I et Dagblad-intervju 11/9 anklaget Aftenpostens Per
Egil Hegge Johan Galtung for løgn - jfr. en
aviskommentar av Hegge. I et intervju hadde Galtung
ikke markert at deltakerne på en konferanse hvor han
hadde vært med, var tidligere, ikke sittende,
utenriksministere.

Hegge beskriver i kommentaren konferansen som et
”pensjonisttreff”, hvor "Ballets stjerne [..] var
utenriksminister i Sovjetunions tre siste måneder”.
Men: Russerens rolle kom av at Sovjetunionens
oppløsning var konferansens tema (noe Hegge ikke
nevner), han hadde ikke høyest status (slik Hegge
antyder). Det hadde nok fredsprisvinner de Klerk
eller “President of the EU Council of Ministers”.
Alle eller nesten alle var yrkesaktive.

Hegges kommentar inneholdt ni nevneverdige
feil/forvrengninger! (www.innlegg.blogspot.com)

Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen


Inkludert mellomrom er dette 889 tegn inkl. over- og
underskrift, 825 tegn ekskl. over- og underskrift.

Innlegget har følgende forhistorie:

Hegges kommentar inneholdt altså ni nevneverdige
feil/forvrengninger. Fire av disse ni sammenfattet vi
i et innlegg i Aftenposten 11/12-02. Men at det var
fem til, om andre tema (bl.a. denne konferansen), kom
ikke fram. Aftenposten hadde strøket en henvisning
til en nettside om de ni - den nettsiden vi henviser
til i innlegget ovenfor. I et svar til oss etterpå,
skrev avisa: "I Aftenposten følger vi den linje at
henvisninger til egne og andres nettsteder som regel
fjernes fra artiklene. Årsakene er flere, blant annet
ville det være uråd for oss å kontrollere alt det
kunne henvises til i våre spalter. Unntak gjøres bare
i særskilte tilfelle." Vi forsøkte, til dels sterkt
forsinket, å få et kort innlegg inn i hhv. Aftenposten, Dagbladet
og Klassekampen om denne utstrykningen, men lyktes ikke.

For om lag to uker siden sendte vi inn en replikk til Dagbladets debattside, men den ble ikke trykket. Innlegget ovenfor er en kortversjon av denne replikken.

Kanskje er parentesen med linken et problem, jfr. Aftenposten-begrunnelsen ovenfor. F.eks. følgende løsning er helt ok for oss: Dagbladet kan kopiere innholdet på vår nettside, http://www.innlegg.blogspot.com/, til en nettside Dagbladet har kontroll over, og erstatte vår link med Dagbladets link.

Hvis Kort og godt skulle stryke linken, håper vi dere
likevel lar den siste setningen i innlegget stå. Den
påviser den gjennomgående uetterretteligheten i Hegges
kommentar, og er innleggets hovedpoeng. Hegges fordreide bilde av konferansen utgjør bare to av de ni feilene/forvrengningene.

Vi håper Dagbladet vil trykke innlegget vårt:

1 Hegge har nå fortalt konferanse-historien i store
oppslag i både Klassekampen (18/3-02), Aftenposten
(2/10-02) og Dagbladet (9/11-04). Oss bekjent er vi
de eneste som har kommentert Hegges versjon av
konferansen. Pga. Aftenpostens utstrykning er denne
kommentaren ennå ikke offentliggjort.

2 Hegges kommentar var en presseetisk skandale. En
sjikanøs anklage om uetterrettelighet var selv et
paradeeksempel på uetterrettelighet. Pga.
Aftenpostens utstrykning er bare et utsnitt av denne
skandalen offentliggjort - den ovennevnte
gjennomgående uetterretteligheten kom ikke fram. Også
det mener vi er en presseetisk skandale.

3 Av Dagbladets Hegge-intervju kunne en lure på om
det i det hele tatt hadde vært noen konferanse. Denne
uklarheten bidrar (i likhet med Hegges fordreining)
til å gi et for dramatisk inntrykk av Galtungs
fordreining.

Kontaktperson:
Stig Riise Pettersen
Tysværgata 13C
5521 Haugesund
924 19 557


Vennlig hilsen
Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen